start   de inhoud    wat lezers schreven
hier bestellen   


Manna - geestelijk voedsel voor vandaag

Het boek manna telt 484 pagina's met 312 studies; één studie voor iedere dag van een jaar, met uitzondering van de zondagen. De studies zijn niet gebonden aan vaste dagen, behalve een aantal overdenkingen aan het einde van het boek, dat inhaakt op christelijke feestdagen en gebeurtenissen. Je kunt dus op iedere willekeurige dag beginnen met de eerste studie en zo dag voor dag het boek doorwerken. Op bijzondere dagen of bij gebeurtenissen die aan een vaste tijd zijn gebonden, kun je de betreffende studies aan het einde van dit boek opslaan, om daarna de draad van de dagelijkse studies weer op te pakken.

De studies zijn steeds opgebouwd uit:

  • een Bijbelgedeelte om te lezen
  • een vers van de dag
  • een verklarende tekst met de uitleg van het thema
  • een persoonlijke toepassing
  • een afsluitend gebed

De studies zullen de grootste doorwerking hebben in jouw leven als je eerst het aangegeven Bijbelgedeelte leest en pas daarna de verklarende tekst bestudeert.

Dit zijn de onderwerpen met tussen haakjes het aantal studies/dagen

Tien facetten van toewijding (12)
De liefde is de grootste (7)
Veilig onder Gods vleugels (1)
Twaalf suggesties voor gebed (5)
Evangelist tegen wil en dank (1)
Lessen in discipelschap (8)
Vrouwelijke charme in dienst van God (1)
Donkere wolken van depressie (7)
De gevonden zoon (1)
Het wonder van de Bijbel (6)
Schuld en boete (2)
De weldaad van vergeving (9)
Conflicten oplossen (1)
Gods majesteit (7)
Drie manieren om God te dienen (8)
In de voetstappen van Jezus (8)
Dienaars van God (4)
De juiste instelling (5)
De gaven van de Geest (12)
Hij geeft mij nieuwe kracht (12)
Rijk en toch zo arm (2)
Waarom staat God lijden toe? (2)
Nieuw leven door een opwekking (11)
Tien lessen in leiderschap (3)
Zeven lessen in volgerschap (1)
God verwacht opbrengst (1)
De dood van een visie (5)
Mijn levenswerk (1)
De kunst om goed te eindigen (2)
Evangelisatielessen van Paulus (3)
De zegen van vriendschap (12)
Het aanbod van verlossing (8)
Nehemia de leider (12)
Wat Paulus motiveerde (2)
De omgang met elkaar (2)
De brullende leeuw (4)
Vijftien pastorale adviezen (8)
De grootste opdracht (6)
De wederkomst van Jezus (8)
Het vertrouwen van Jozua en Kaleb (3)
De Gemeente van Jezus Christus (5)
Een extra beloning (2)
De ware wijnstok (7)
Profiel van een christelijk leider (5)
Het beste kiezen (4)
Geestelijk leven (9)
Zijn wij aangenaam voor God? (1)
Geldzucht is de wortel van alle kwaad (7)
Geloof dat bergen verzet (1)
Held tegen wil en dank (1)
Een oprechte wandel met God (4)
Praktische wijsheden (4)
Vredig slapen (1)

De volgende studies kunnen het best gelezen worden in de aangegeven tijd
die correspondeert met het kerkelijk jaar.

Drie zoekende wijze mannen (2) 6 januari
Vasten betekent God zoeken (4) Aswoensdag t/m zaterdag
DE DAG (1) zaterdag voor de lijdensweek
De lijdensweek (7) de week voor Pasen
De Heer is waarlijk opgestaan (5) de week na Pasen
Jezus maakt plaats voor een Ander (1) Hemelvaartsdag
In de kracht van de Heilige Geest (12) rond Pinksteren
Onze Verlosser en Heer (16) tien dagen voor Kerstover ons : contact